Rodzaje kontenerów na odpady

Chcesz nabyć kontenery na odpady? Sprawdź ekombud.pl.

Część odpadów nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie różnych prac budowlanych i remontów, a także odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z przechowywaniem i przewozem śmieci. By się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania oraz przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich przedsiębiorstw?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Udostępniają je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Siedziba firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]