Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Zajrzyj na flobo.io, aby otrzymać informacje dotyczące automatycznej windykacji.

Jest mnóstwo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Robot Flobo do księgowania faktur z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Chociaż określenie to wielu osobom negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika rozmaite czynności dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Gdy taka forma windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła identyczną liczbę faktur oraz paragonów, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie będzie przelany w wyznaczonym terminie z pewnością się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość wpłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może dodać indywidualne scenariusze działań wszczynanych względem nie płacących kontrahentów, określając między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wyliczone powyżej działania będą nieefektywne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie wpływających przelewów, a po paru miesiącach przynosi także zauważalną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]