Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Szukasz więcej informacji dotyczących metody kasowej? Skieruj się na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/

Właściciele firm na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za wykonanie usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na koncie płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje dopiero po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas przypominać kontrahentowi o przelewie opłaty za dostarczone produkty czy też wykonane usługi. Gdy to zdarza się nagminnie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w ustawowym terminie i w konsekwencji narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta opłaty. Z uwagi na wskazany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość rodzimych przedsiębiorców, lecz powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie sygnowanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi odradzają średnim firmom metodę kasową?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Zwykle powodem tego jest problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do permanentnego ich śledzenia, aby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Z kolei już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie należności pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia redukcję ryzyka omyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]