Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo wcześniej czy później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 oraz 70 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 – bądź więcej – euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku może z kolei wystawić notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co ważne, taką notę można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych stosunków partnerskich. Wszak poślizg w przelaniu należności może być kwestią przejściowych problemów finansowych albo zwykłego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Skorzystaj z bezpłatnego generatora not księgowych

Kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Informacja o tym znajduje się w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada też kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]