Korzyści, jakie daje ochrona osób i mienia

Na http://sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/ sprawdzisz, kto oferuje ochronę osób i mienia Kraków.

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest mnóstwo. Jedną z nich jest postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji najczęściej korzystają urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w budynku publicznym. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna i drzwi. Można także zakupić instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Siedziba firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]