Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Uzyskaj poradę tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się także znaczna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia zatrudnienia czy też studiów w Polsce.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu czy Rosji. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, by pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]