Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Jeśli szukasz szczegółowych informacji dotyczących cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie, skieruj się tu.

Wraz z otwarciem się Polski na biznes z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze realizują multum poświadczonych i zwykłych przekładów na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że online nietrudno wyszukać darmowe narzędzia oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest często obligatoryjne, np. jeśli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy z grubsza obliczyć koszt przekładu. Od czego więc zależy cena tłumaczeń?

Termin wykonania, język, typ tłumaczenia – to kształtuje finalny koszt usługi

Ostateczną cenę translacji tekstu determinują wyliczone niżej czynniki:
1. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest najczęściej o kilkadziesiąt procent tańsza niż przekład na język obcy.
2. Język, z którego lub na który chcemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) albo romańskich (włoski, portugalski) będzie z reguły tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego).
3. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy szykować się na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia bądź poruszane w tekście tematy. Przekład kontraktów handlowych, prac naukowych albo artykułów medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla danej branży, ale również stosowną wiedzę, aby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niewybaczalnych pomyłek.

Przekład poświadczony a zwykły

Warto wspomnieć, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. paszport bądź dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym przypisuje mu odrębny numer, jak również oznacza czy przekład powstał z odpisu, oryginału lub kopii. Tłumacze przysięgli na ogół mają stały cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie nieodzowności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]