Nowoczesna stomatologiczna diagnostyka obrazowa

Nowoczesna diagnostyka obrazowa stała się niezbędnym narzędziem terapii stomatologicznej i oprócz badania klinicznego, stanowi podstawę postawienia diagnozy i wyboru adekwatnej metody leczenia.

Jest szczególnie przydatna w ocenie patologicznych zmian niewidocznych gołym okiem (kości, korzenie, tkanki okołowierzchołkowe). Działy stomatologii najczęściej korzystające z diagnostyki obrazowej to: implantologia, chirurgia stomatologiczna, protetyka i ortodoncja.

Obrazowe badania w stomatologii

Najważniejsze obrazowe badania w stomatologii to: RTG punktowe zęba, zdjęcie pantomograficzne, tomografia komputerowa i cefalometria.

  • RTG punktowe zęba – to radiologiczny obraz jednego zęba z przynależnymi wszystkimi strukturami zewnętrznymi. Często wykonywane przed leczeniem endodontycznym i do diagnozowania próchnicy na powierzchniach stycznych zębów.
  • RTG pantomograficzne – to przekrojowy obraz wszystkich zębów wraz z obrazem kości żuchwy i szczęki. Główne zastosowanie to implantologia i ortodoncja.
  • Tomografia komputerowa – to trójwymiarowe odwzorowanie wszystkich struktur w obrębie jamy ustnej. Najczęściej stosowana w implantologii, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji i endodoncji. W przypadku implantologii daje możliwość dokładnego zobrazowania miejsca implantacji, trójwymiarowej oceny grubości kości z możliwością przeprowadzenia pomiarów. Tomografia komputerowa to także doskonałe narzędzie do oceny zmian zębopochodnych.
  • Cefalometria – daje możliwość precyzyjnego zobrazowania twarzowej części czaszki z uwzględnieniem struktur kostnych i tkanek miękkich. Wykorzystywana jest głównie w ortodoncji.

Nowoczesne urządzenia do obrazowej diagnostyki radiologicznej to aparatura cyfrowa, charakteryzująca się minimalna dawką promieniowania, co skutkuje maksymalnym bezpieczeństwem pacjenta.

Znaczące usprawnienie procesu postawienia diagnozy, łatwość w porozumieniu z pacjentem i skrócenie czasu wizyty daje system kompletnej radiografii cyfrowej. To szybkie przeniesienie obrazu RTG na ekran monitora komputerowego. Zdjęcie wyświetlane jest natychmiast, a poprzez obróbkę cyfrową daje możliwość pozyskania dodatkowych informacji diagnostycznych.

Nowoczesna diagnostyka obrazowa to wiele korzyści zarówno dla lekarza, jak i pacjenta. Jak już wspomniano – to możliwość szybkiego i trafnego postawienia diagnozy i wyboru adekwatnej metody leczenia. Skutkuje to większym komfortem pracy lekarza, co z kolei przekłada się na większy komfort pacjenta. Kolejny pozytywny aspekt to możliwość przygotowania precyzyjnego kosztorysu i planu leczenia. Buduje to zawsze bardzo dobre relacje na linii Pacjent – lekarz.

Autor: lek. stom. Beata Świątkowska

Źródło tekstu: https://stomatologiaswiatkowska.pl/blog/nowoczesna-stomatologiczna-diagnostyka-obrazowa/